TKM

Dasary yurt talyplary uçin bildiris.2021-2022y.

(dokumentleri 15-nji oktyabra çenli kabul etyaris)

 

Ugurlar (hünärler)

Kesgitleme

Koleziň 1-ýyl okuw tolegi

Okuw gornüsleriwe möhleti

Sestrinski delo

medsestra

1600$

Gündizki 1ýyl  10

Mediko-diognostiçeskiýe delo

Feldşera-loborant

1600$

Gündizki 1ýyl

10

Lecebnoye delo

Feldşer-akuşerwraçlyk kömegini bermek meselesine garayan  medisina bölümi.

1600$

Gündizki 2ýyl

10

 

Daşary ýurtly talyplara ýaşamak üçin:Ähli şertli umumy ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edýäris.Umumy ýaşaýyş jaýyna her aýyň toleg puly 20 $.

Çakylyk almak üçin zerur bolan resminamalar:

1.Orta bilim şahadatnamasynyň asyl nusgasy.

2.Pasportyň asyl nusgasy (daşary ýurt pasportyň asyl nusgasy).

Bellik: Daşary ýurt dilindäki zerur bolan ,ähli resminamalary rus ya-da belarus diline terjme etmeli.Natariusda resminamalaryň nusgasyny tassyklatmaly.Kabul edilmek üçin zerur bolan resminamalar.

1.Dogluş hakunda şahadatnamasy.(orta bilim şahadatnamasy).

2.Pasport.

3.Saglyk öýünden kepilnama ,WIÇ-infeksiýa yoklugy barada sertifikat.

4.Doguluş hakyndaky  şahadatnamasynyň asyl nusgasy (original).

5.6-sany surat ölgegi 3X4 sm.

Ähli geçirilen daşary ýurt dilindäki resminamalar rus ya-da belarus diline terjme edilmeli we natarusda tassyklatmaly.


Главная  |   Подпишитесь  |   Правообладателям / Copyright holders
Официальный сайт Гродненского Государственного Медицинского Колледжа
Copyright © Medkolleg.grodno.by 2011-2019 Все права защищены.
Яндекс.Метрика